Appèl: “Samen onze gasten blij maken”

Cecile Theunissen, Manager Duurzaamheid & Kwaliteit
Eline Oppers, Medewerker Kwaliteit, Arbo & Milieu & Diëtist

Bij Appèl weten we dat gasttevredenheid de sleutel is tot succes. Daarom hebben we gekozen voor Satys, want die biedt een totaalaanpak, heeft kennis van onze branche, en hun werkwijze en cultuur sluit goed aan bij ons. Met de innovatieve dienstverlening krijgen wij objectief en representatief beeld krijgen van hoe onze gasten onze dienstverlening beoordelen en hoe we deze daadwerkelijk kunnen verbeteren. Satys ontzorgt ons op professionele manier, zodat wij meer tijd overhouden voor oprechte aandacht voor de gast. We beschouwen de samenwerking als heel prettig en de resultaten als waardevol: de communicatie van Satys is duidelijk, Satys verdiept zich in onze organisatie en de uitdagingen en er wordt altijd meegedacht en advies gegeven.

Appèl

Familiebedrijf Appèl verzorgt de horeca op bijna 700 bedrijfs-, onderwijs en horecalocaties. Op onze eigen creatieve wijze creëren we een bedrijfsrestaurant dat aansluit bij het karakter van de organisatie. Samen met onze gepassioneerde medewerkers zorgen wij dagelijks voor genietmomenten op het werk.

Laptop met analyse klanttevredenheidsonderzoek

“Verbeteracties zijn nu gebaseerd op feiten in plaats van aannames.”

Met een op maat gemaakt feedbackproces, een uniek platform en een slim dashboard dat met de tijd steeds waardevoller wordt, draagt Satys bij aan een verhoging van de gasttevredenheid bij Appèl.

Met gebruik van SatysField, een aantal SatysTabs en veel SatysScans zijn we in staat geweest om in de zomer van 2022 samen een bedrijfsbreed gasttevredenheidsonderzoek (GTO) uit te voeren. Hiermee hebben we 2.969 ervaringen weten te verzamelen van zowel gasten als potentiële gasten.

Daaruit heeft Satys heldere inzichten kunnen genereren waarop wij gerichte verbeteracties hebben kunnen uitwerken en toepassen.

 

Hoe Appèl gastgerichter is geworden

  • Door de samenwerking met Satys kan Appèl zich focussen op hetgeen wat écht het verschil maakt: oprechte aandacht voor de gast.
  • Via SatysField hebben we enquêteurs ingezet op 55 uiteenlopende locaties over alle verschillende divisies, door het hele land.
  • Met behulp van de SatysTab feedbackzuil en digitale enquêtes hebben we in een aantal weken tijd gasten op meer dan 70 locaties kunnen ondervragen.
  • Dit heeft samen geleid tot een representatief beeld onder 2.969 respondenten.
  • Satys heeft deze resultaten geanalyseerd en de conclusies en aanbevelingen begrijpelijk gepresenteerd.
  • Dit gehele proces heeft ervoor gezorgd dat de organisatie gastgerichter is geworden.
  • Appèl heeft haar gasten en klanten op een professionele manier kunnen laten zien dat hun feedback belangrijk is.
  • De uitkomsten heeft Appèl meegenomen in haar jaarplan om zo op strategisch niveau stappen te zetten naar een gastgerichtere organisatie.

Zo heeft Appèl over de gehele organisatie gastgerichtheid vergroot. Door samen te werken met Satys heeft Appèl continu grip op prestatie en wat er beter kan. De inzichten hebben al geleid tot vele verbeteringen in de bedrijfsvoering en staan ten grondslag van de gastgerichte organisatie.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Gastvriendelijk

Maak het geven van feedback onderdeel van de gastbeleving met toegankelijke en gebruiksvriendelijke feedbackinstrumenten. Voorkom hiermee enquête moeheid.

State of the art platform

Pluk de vruchten van een zeer modern en toekomstvaste SAAS-oplossing voor het in kaart brengen van de gastbeleving. Met een unieke feature set die meegroeit met zowel de markt als technologische ontwikkelingen. 

Feedbackinstrument onafhankelijk

Creëer organisatiebreed structuur met een eenduidige en holistische aanpak. Zet een belangrijke stap naar één overkoepelende visie waarmee jouw organisatie de beleving in zijn geheel in kaart brengt.

Alle waardevolle inzichten op één plek

Voorkom een gefragmenteerde aanpak van methodes, diverse systemen & enquête tools. Verzamel alle data met betrekking tot de gastbeleving op één plek en krijg handvatten over het verbeteren van de gastbeleving. 

f

Modulaire service

Een dienstverlening waarbij flexibiliteit de maatstaf is. Via de SatysMarketplace kan jouw organisatie gemakkelijk de dienstverlening aanpassen. Iedere module voegt een eigen stuk functionaliteit toe en is op zichzelf schaalbaar.

Ondersteuning van A tot Z

Ga voor onafhankelijkheid en laat je ontzorgen bij het inrichten van een professioneel feedbackproces. Ga verder dan een indicatie van de algehele tevredenheid en zorg met eenvoudige en gedegen vragenlijsten voor maximale inzichten.